Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen  tietosuojaseloste.
Päivitetty 1.2.2021

REKISTERIN NIMI
Sahkoasennus.com:in webkaupan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Vaasan Sähköasennus Oy (Y-tunnus 1728575-1)
Silmukkatie 6
65100 VAASA

Sähköposti: vasel@sahkoasennus.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEEET
Henkilö on asioinut Vaasan Sähköasennus Oy:webkaupassa .

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kaupan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä.Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on  Vaasan Sähköasennus Oy:n verkkokaupan  ylläpitäminen esim. asiakkastili, tilausten käsittely , arkistointi, hyväksyminen,toimittaminen  sekä laskuttaminen.Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Vaasan Sähköasennus Oy:n toiminnan kehittämiseen, analysoimiseen sekä suoramarkkinointiin. .Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään  koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÖ:
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot  tilauksista
  • tietoja asiakkaan lämpöpumpuista ja sen asennuksista

 TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin kanssa tekemisissä saattaa olla Vaasan Sähköasennus  Oy:n lisäksi  teknisen tuen henkilöt. Rekisteri on salasanasuojatulla palvelimella.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista . Oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti  oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.