12kk korotonta maksuaikaa

12kk korotonta maksuaikaa

Kuvaus

Joustavasti maksuaikaa investoinnille

Ostaessasi Combi Cool Lämpötilillä, saat maksuaikaa investoinnillesi. Combi Cool Lämpötilin hakeminen on helppoa ja nopeaa. Voit tehdä hakemuksen joko alla olevasta linkistä tai toimipaikassa jälleenmyyjän avustuksella. Saat laskun vasta ostoa seuraavana kuukautena ja voit silloin valita maksatko koko summan kerralla vai joustavasti erissä. Luotonantaja on Resurs Bank AB Suomen sivuliike.

  • Et maksa ostoksen teon yhteydessä mitään − 30–60 päivää ensimmäiseen eräpäivään
  • Voit jakaa maksun osiin ja valita sinulle sopivan maksuvaihtoehdon
  • Tili on jatkuva luotto, jota voit käyttää myös tuleviin ostoksiisi
  • Saat luottopäätöksen heti ja saat luoton käyttöösi, kun olet allekirjoittanut luottosopimuksen sähköisesti. Tämän jälkeen voit käyttää tiliä maksutapana toimipisteessä näyttämällä vain voimassa olevan henkilötodistuksen Combi Cool jälleenmyyjälle.

Maksuvaihtoehdot ja kustannukset

Lämpötili ILP  max. 4 000 € kauppoihin.

Hae rahoitusta 2 200 € – 4 000 € tästä

 

Lämpötili VILP rahoituksen maksimi limiitti on 20 000 €. Alaostorajaa ei ole.

Hae rahoitusta 4 000 € – 20 000 € tästä  

 

 

TUOTEKUVAUS | Combi Cool Lämpötili (25.5.2023)
Tässä liitteessä kuvataan Osapuolten väliseen yhteistyöhön sisältyvien tuotteet. Liite on
erottamaton osa Osapuolten solmimaa Yhteistyösopimusta (jäljempänä ”Sopimus”).
Tämän liitteen määritelmillä on sama merkitys kuin Sopimuksessa käytetyillä, ellei
nimenomaisesti ole toisin mainittu

1. Jatkuva tililuotto

1.1 Jatkuva tililuotto voidaan myöntää kuluttajalle, eli henkilölle, joka hankkii
kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa
elinkeinotoimintaa varten (jäljempänä ”Asiakas”). Asiakkaalle tarjotaan valittavaksi
jäljempänä mainittavat maksuvaihtoehdot ostoa seuraavalla laskulla, joka erääntyy 30–
60 päivää ostopäivästä ja toimitetaan ostokuukautta seuraavana kuukautena. Asiakas
valitsee itse maksuvaihtoehdon todellisia ostoksia varten määrittämällä ostoksen
jälkeen summan ja lyhennyskuukausien lukumäärän.

1.2 Asiakkaalle tarjottavat maksuvaihtoehdot:

Maksuvaihtoehdot
Lämpötili ILP
Käsittelymaksu/kuukausi                         Korko
30–60 päivää              0 €                                    0 %
12 kuukautta               5,90€                                0 %
24 kuukautta               5,90 €                             12,90 %
48 kuukautta               5,90 €                             14,90 %

 

MaksuvaihtoehdotLämpötili VILP
Käsittelymaksu /kuukausi                             Korko
30–60 päivää            0 €                                           0 %
24 kuukautta           10,90 €                                     8,90 %
48 kuukautta           10,90 €                                     9,90 %
72 kuukautta            10,90 €                                   10,90 %

1.3 Tililuottoa koskevat luottoehdot yksilöidään Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot-lomakkeessa. Edellä mainittu korko tarkoittaa vuosikorkoa.

1.4 Haettavissa oleva luoton määrä a) Lämpötili ILP 2 200–4 000 € ja b) Lämpötili VILP
4 000–20 000 €. Tiliä ei voida avata Asiakkaalle, joka ei Resurs Bankin arvion mukaan
täytä vähimmäislimiitin myöntämisen edellytyksiä.

1.5 Tili on hyödykesidonnainen jatkuva luotto ja sen myöntäminen sekä jatko-ostokset
edellyttävät aina Asiakkaan huolellista tunnistamista. Kumppanin toimipisteissä
Asiakas tulee aina tunnistaa henkilökohtaisesti voimassa olevalla
henkilöllisyystodistuksella tai käyttäen vahvaa sähköistä tunnistetta. RB voi tarjota
Asiakkaille mahdollisuutta tehdä luottosopimus ja tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnisteella Internetin kautta tai muutoin sähköisesti. RB:lla on oikeus antaa
tarkempia ohjeita kulloinkin hyväksyttävistä henkilöllisyystodistuksista ja niistä
edellytettävistä tunnistetiedoista.

2. Luottosopimukseen sovellettavat luottoehdot

2.1 Asiakkaan tulee saada luottosopimuksen tekemisen yhteydessä tieto kulloinkin
sovellettavista luottoehdoista, kuten Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot–lomake sekä luottoa koskevat RB:n yleiset ehdot.
Resurs Bank AB Suomen sivuliike Sivu 2
Liite 1
……/…….

2.2 RB:llä on oikeus lähettää eräpäivän laiminlyöneelle Asiakkaalle maksumuistutus ja
siihen liittyen veloittaa maksumuistutuskulu sen mukaan, mitä luottosopimuksen
ehdoissa on sovittu.

2.3 RB:llä on Rahoitustuotteiden yleisten ehtojen mukaan oikeus muuttaa Asiakkaille
kulloinkin tarjottavia rahoitustuotteita ja niiden hinnoittelua sekä, lainsäädännön tai
viranomaisten päätösten niin edellyttäessä, oikeus muuttaa myös jo voimassa olevien
rahoitussopimusten hinnoittelua ja muita ehtoja. RB ilmoittaa tällaisista muutoksista
Kumppanille vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

2.4 Kumppani saa suorittaa veloituksen Asiakkaan rahoitustuotteelta vasta kun
tuote/palvelu on toimitettu asiakkaalle. Kumppani ei saa käyttää rahoitustuotetta
etukäteismaksujen perimiseen Asiakkaalta, ellei tästä ole erikseen RB:n kanssa
kirjallisesti sovittu tätä sopimusta täydentävällä erillisellä liitteellä. Mikäli Kumppanin ja
RB:n välillä sovitaan etukäteismaksujen veloittamisesta rahoitustuotteelta, on RB:llä
oikeus vapaan harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta soveltaa
etukäteisveloituksiin erityisesti Rahoitustuotteen yleisten ehtojen Luotonvalvontaa
koskevia säännöksiä 4.27, 4.28 sekä 4.29.

3. Kohdemarkkinaa koskevat tiedot

3.1 Rahoitustuotteiden yleisten ehtojen tuotehallintaa koskevien säännösten mukaisena
kohdemarkkinana ovat Suomessa pysyvästi oleskelevat yksityishenkilöt, jotka
hankkivat Kumppanin tarjoamia tavaroita tai palveluja pääasiassa muuhun
tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten ja rahoittavat näitä
hankintojaan Yhteistyösopimuksen mukaisesti RB:n tarjoamilla kuluttajaluotoilla.
Kuluttajaluottoja ei ole tarkoitettu välitettäväksi muille kohdemarkkinoille, ellei tästä
yksittäistapauksissa erikseen sovita RB:n ja Kumppanin välillä.

4. Arvonlisävero

4.1 Kaikki tässä Liitteessä mainitut RB:n ja Kumppanin mahdolliset toisiltaan veloittamat
määrät ovat rahoituspalveluun liittyviä veloituksia ja suorituksia, jotka ovat Osapuolten
käsityksen mukaan arvonlisäverottomia. Mikäli lainsäädäntö tai sen tulkinta muuttuvat
sovelletaan, mitä Rahoitustuotteiden yleisissä ehdoissa on sovittu

 

 

TILIHAKEMUKSEEN